Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Minskat tryck på sjukhuset

Efter förra veckans hårda tryck på akutmottagningen har sjukhuset nu ett bättre läge. Vi ber fortsatt allmänheten att alltid ringa 1177 först.

Sjukhusledningen har arbetat intensivt med en rad åtgärder den senaste veckan. Fler vårdplatser öppnades temporärt och förstärkt rondkapacitet under helgen som gått har gjort att flödena inom sjukhuset nu fungerar mycket bra.

-   Vi ber fortsatt allmänheten att alltid ringa 1177 först, för att få råd om var man ska söka vård. Om behovet inte är akut ska man också i första hand vända sig till sin vårdcentral. Om man behöver söka akut är det bra att komma ensam. På grund av trängsel och risk för smittspridning behöver sjukhuset avvisa medföljande när det inte finns särskilda skäl att delta vid besöket, påminner vd Christophe Pedroletti.