Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Magnetfaktor

Södertälje sjukhus satsar på magnetfaktor

Precis som många andra sjukhus i regionen, Sverige och världen brottas Södertälje sjukhus med problematiken kring hög omsättning av sjuksköterskor.

- Det övergripande syftet med studien är att ta reda på om magnetmodellen kan leda till samma framgångar på Södertälje sjukhus som på magnetsjukhus runt om i världen, säger Lena Swedberg, omvårdnadschef och projektledare för Södertälje sjukhus deltagande i studien.
Magnetmodellen är en certifieringsmodell för sjukhus och handlar till stor del om att ta tillvara sjuksköterskors kompetens. Modellen började användas i USA på 80-talet då vissa sjukhus hade stora problem att rekrytera och behålla sjuksköterskor samtidigt som det fanns andra sjukhus som lyckades med just detta. Forskare började då undersöka skillnaden mellan sjukhusen och kom fram till fem framgångsfaktorer/magnetfaktorer som utmärkte de framgångsrika sjukhusen.
- Magnetfaktorerna handlar bland annat om att ta tillvara på sjuksköterskors kompetens, planera för deras utveckling och ha välfungerande arbetslag. Dessutom ska allt i vården vara mätbart och följas upp, säger Lena Swedberg och fortsätter:
- Det är viktigt att betona att Södertälje sjukhus deltagande i studien inte innebär att vi blir ett certifierat magnetsjukhus men vi kommer ändå få fördelar från magnetmodellen. Exempelvis kommer vi utveckla ett system i hela organisationen, från ledning till vårdavdelningar, där både chefer och medarbetare vet att ”så här jobbar vi med introduktionsprogram”, eller ”så här förmedlar vi ny forskning”. Avgörande är också att sjuksköterskor ingår i ledningsgrupper på alla nivåer, säger Lena Swedberg som själv ingår i sjukhusets ledningsgrupp och är disputerad sjuksköterska.

GAP-analys och enkät
Sedan början av mars finns ett magnetteam på Södertälje sjukhus som ska jobba med magnetstudien fram till 2024. Teamet ses en gång i veckan och består av medlemmar från VO Vård och inledningsvis genomförs en så kallad GAP-analys. GAP-analysens syfte är att kartlägga brister och identifiera förbättringsområden inom VO Vård som exempelvis arbetsmiljö, patientsäkerhet och kvalitet.
- När analysen är klar kommer vi förhoppningsvis ha en helhetsbild och se vad vi behöver prioritera i förändringsarbetet. Det görs utifrån magnetmodellens manual och kan handla om utbildningssatsningar, nya rekryteringar, bättre spridning av forskning och mätning av patientsäkerhet, säger Lena Kruse, verksamhetschef för VO Vård.

Enda sjukhuset i Stockholm som deltar

Södertälje sjukhus är det enda sjukhuset i Region Stockholm som deltar i studien. Samarbete kommer att ske i både Skandinavien, Europa och med Södertälje sjukhus tvillingsjukhus i Ohio, USA. Totalt deltar 60 europeiska och 60 amerikanska sjukhus i studien.
- Jag tror och hoppas att deltagandet i studien kommer att skapa en attraktiv arbetsplats där man vill arbeta och stanna kvar, ett gott ledarskap som stödjer förbättringsarbete och en stark omvårdnadsprofession med karriärmöjligheter för våra sjuksköterskor. Genom GAP-analysen och att delta i studien får vi draghjälp att förbättra våra brister, säger Lena Kruse.