Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Läkare föreläser om virus och vaccin

När det i början av året började bli dags att vaccinera medarbetare på Södertälje sjukhus mot covid-19, cirkulerade mycket frågor och rykten om vaccin. Två av Akutmottagningens läkare tog därför reda på fakta och delar nu med sig av sin kunskap.

Donna-Petra Touma, specialistläkare i akutsjukvård, och Christian Challma, ST-läkare i akutsjukvård, identifierade en oro och osäkerhet kring vaccinering, biverkningar och effekter. För att hjälpa sina kollegor satte de sig ner och studerade fakta från säkra och betrodda källor. Arbetet resulterade i en knapp halvtimmes lång föreläsning som erbjöds för intresserade avdelningar, mottagningar och enheter på sjukhuset för att sprida kunskap och ge möjlighet för medarbetarna själva att kunna bemöta oroliga vänner, anhöriga och patienter svar på deras frågor kring vaccination.

Filmad föreläsning

Nu har denna föreläsning filmats för att ge en samlad och pedagogisk bild utifrån vetenskaplig fakta. Filmen är drygt 26 minuter lång. I den första delen, cirka 13 minuter, beskrivs hur coronaviruset fungerar och tar sig in i våra kroppar, hur vaccinet tagits fram och vad som händer i kroppen när vi vaccineras. I den andra delen svarar Donna-Petra och Christian på några vanliga frågor som kommit från medarbetarna på sjukhuset.

Filmen ger svar på frågor om RNA-vaccin (Pfizer BioNTech och Moderna). Övriga vaccin kan fungera annorlunda. Ta därför reda på fakta från säkra källor när du söker information om virus och vaccin.

 

Referenser:

CDC (Centers for Disease Control and Prevention)

www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/history/narcolepsy-flu.html#:~:text=An%20increased%20risk%20of%20narcolepsy,countries%20also%20detected%20an%20association

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/8-things.html

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html

Läkemedelsverket

www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin

www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/comirnaty---vaccin-mot-covid-19

www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/comirnaty---vaccin-mot-covid-19/bipacksedel---comirnaty

www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_sv.pdf

https://fragor.lakemedelsverket.se/org/lakemedelsverket/posts/covid19/