Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Jaime Cerna utanför IVA

Jaime tar samhällsansvar – kliver in som IVA-assistent

Den 6 april började Jaime sin tre dagar långa intensivutbildning på Södertälje sjukhus kliniska träningscentrum, KTC. Fredag samma vecka gick han på sitt första pass som IVA-assistent för att hjälpa till med vården av covid-19 patienter.

Hittills har ett 60-tal nya IVA-assistenter i snabb takt utbildats på Södertälje sjukhus kliniska träningscentrum, KTC. De har svarat på den annons som spreds för ett par veckor sedan via sociala medier där sjukhuset efterfrågade fler medarbetare till framför allt intensivvårdsavdelningen.

Jaime Cerna är en av dessa nyanställda assistenter som nu ingår i teamet som arbetar runt de svårt sjuka patienterna. I hans arbetsuppgifter ingår att kontrollera patientövervakning och behandlingar, se till att patienten ligger bekvämt och hjälpa till med omvårdnaden.

- Det känns jättebra att få hjälpa till och bidra så gott jag kan under pandemin, säger Jaime. Under den här tiden som jag hittills har jobbat har jag fått en helt annan respekt för sjukdomen. Jag förstår nu vilken kraft den har, samtidigt är jag stolt över att jag bidrar med det jag kan.

I samband med covid-19 deltidspermitterades Jaime från sitt jobb som säljare. Men med sin utbildning och tidigare erfarenhet som undersköterska, bland annat på Akutmottagningen, Avdelning 20 och 27, ser han det som självklart att ta detta samhällsansvar. Nu arbetar han två dagar i veckan på sitt ordinarie jobb och tre dagar på IVA. 

På KTC har utbildningen gått i rask takt och mer eller mindre skapats samtidigt som den körts. På schemat står basal omvårdnad, övervakning, förflyttningsteknik/ergonomi, HLR, sugteknik och förstås den viktiga hygienkunskapen med skyddsutrustningen. Efter en tre dagar lång intensivutbildning går eleverna ett strukturerat inskolningspass med en erfaren undersköterska. Sedan är det dags att stå på egna ben, med mycket stöd och hjälp från övriga i teamet.

- Det var en jättebra utbildning, berättar Jaime. Den var relevant och vi fick bra information och på en bra nivå. Jag har ju lite erfarenhet sedan tidigare, så det var lite repetition. Men det fanns flera nya assistenter utan utbildning och då kunde jag ju hjälpa till. Jag blir inspirerad av medarbetarna på IVA, de gör ett fantastiskt jobb, hands on på de värst drabbade patienterna, där man gör mest nytta.