Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Nina Malinen

Hon lockar fram medarbetarnas inre driv

I 10 månader har Nina Malinen arbetat som biträdande chefsjuksköterska på en av sjukhusets geriatriska vårdavdelningar, Avdelning 27. En roll där arbetsbeskrivningen inte satt sig än, utan som utvecklas allt eftersom arbetet går framåt. Men en del i den innebär att hjälpa medarbetarna hitta sin inre drivkraft och hitta områden de vill och kan ta mer ansvar för.

Nina tycker den nya ledarrollen är svår men fantastiskt rolig. Det märks att utveckling är hennes egen drivkraft, att hitta strukturer och arbetssätt som bidrar till förbättringar och få medarbetare att växa i sina roller.

- Det är väldigt roligt att se individer utvecklas. Alla bör känna att de utvecklas i sin roll, oavsett vad man arbetar med. Men det är upp till var och en att hitta sin väg i karriären, att ta ansvar för sin egen utveckling. Det gäller att vara modig och trygg i sig själv för att hitta det som driver en framåt. Min ambition är att finnas där och hjälpa medarbetarna på Avdelning 27 att hitta sin väg i karriären, säger Nina.

Ninas egen karriär inom sjukvården har kretsat mycket kring omvårdnadsutveckling, och det är där hon trivs bäst. Förutom den biträdande chefsrollen arbetar hon också på sjukhusets Kliniska träningscentrum, KTC. Där ansvarar hon bland annat för "Nyex-programmet" som erbjuds till nyexaminerade sjuksköterskor för att stärka dem i rollen som sjuksköterskor.

När Nina själv var nyutexaminerad sjuksköterska 2011 började hon sin resa på en vårdavdelning på Södertälje sjukhus. Ganska snabbt rekryterades hon sedan till ASIH, där hon arbetat med patienter som vårdas i hemmet och med omvårdnadsutveckling. Hon har de senaste åren arbetat som omvårdnadsutvecklare inom VO Vård. Utveckling är något som gett mersmak och som nu kommer till nytta i den nya rollen som biträdande chefsjuksköterska.

- Jag är så glad över att mina tidigare chefer har tagit till vara på min kompetens och låtit mig utvecklas och växa i mina olika roller som sjuksköterska här på Södertälje sjukhus.

Morgondagens ledare

Som en av tre medarbetare på Södertälje sjukhus nominerades Nina i våras till Region Stockholms egna ledarskapsprogram ”morgondagens chef”. Tillsammans med 24 andra medarbetare från regionen får hon delta i en sex månader lång utbildning som kommer utveckla hennes ledaregenskaper ytterligare.

- I samband med utbildningen har jag fått göra personlighetstester som bekräftar delar jag redan vet om mig själv. Jag är bra på att se individer, att bekräfta andra. Men jag behöver utveckla min förmåga att vänta in, att inte rusa iväg, men också att vara tydlig i min information så att andra hänger med.

Under hösten pågår flera förbättringsarbeten på Avdelning 27 som innebär att strukturer och arbetssätt ska sättas i allt från hur man välkomnar patienter till avdelningen till hur inskrivningar ska gå till och värdesaker förvaras.

- Alla ska känna sig välkomnade till vår avdelning. Och oavsett vilken roll du har som medarbetare ska du få möjlighet att utvecklas och känna att du får ta ansvar både för dig själv och för verksamheten, avslutar Nina.

Bilden: Nina Malinen, biträdande chefsjuksköterska på Avdelning 27, vill se medarbetare växa och hitta sina egna drivkrafter.