Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Mix man

Hitta rätt vård direkt

Stockholms läns landsting har infört en ny struktur för akut vård närmare patienten.

Stockholm växer i snabbt takt, vilket ställer krav på mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. Därför görs nu en omfattande satsning för att möta den kraftiga befolkningsökningen och den ökande andelen äldre invånare. För att allt ska fungera är det viktigt att rätt vård sker på rätt vårdnivå. Den som kan vårdas utanför sjukhusen, ska få möjlighet till det.

Med den nya strukturen får Stockholms län fler specialiserade mottagningar för akutvård och nya närakuter som hjälper barn och vuxna med många av de akuta sjukdomar och skador som i dag tas om hand på akutmottagningarna.

Så här gör du när du behöver uppsöka akut vård:

  • Ring alltid 112 när det är fara för liv.
  • Ring 1177 för att få råd av en sjuksköterska dygnet runt. De hjälper dig också hitta rätt vård. På 1177.se kan du läsa mer om sjukdomar, symtom och egenvård. Du kan boka tid, förnya recept, läsa ur din journal och beställa hjälpmedel.

Vårdcentralen är ditt första val när du behöver träffa en läkare eller sjuksköterska. Till exempel om du har hög feber, urinvägs-, luftvägs- eller hudinfektion, akut försämring av kroniska sjukdomar, sårskador eller akuta utslag.

Jourläkarbilen är till för patienter som har akut behov av vård men har svårt att ta sig till en mottagning. Det är sjuksköterskor på 1177 som bedömer om en jourläkare kan komma. Jourläkarbilarna rullar kvällar, nätter och helger.

Husläkarjouren är en vårdcentral som har öppet vardagar kl. 17–22 och helger kl. 08–22. I Södertälje finns den på Vegagatan 4, telefon 08-123 677 00.

Närakuten är för skador och sjukdomar som inte kan vänta. Många besvär som tidigare tagits om hand på akutmottagningar kan tas om hand på en närakut. Till exempel buksmärtor, misstänkt propp i ben, akuta allergiska besvär, större sårskador, misstänkta arm- och benbrott eller hjärnskakning. Närakuten tar emot barn från 0 år och har öppet alla dagar kl. 08–22. I Södertälje öppnar en ny Närakut på Södertälje sjukhus under våren 2018.

Akutmottagningen vänder du dig till för vård när livet är i fara, dygnet runt.

Läs mer:

Rätt vård nära dig (pdf)

Akutsjukvården i Stockholms län på 150 sekunder (film)