Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
UV-ljus på en fjärrkontroll visar att smuts finns kvar. I bakgrunden en patientdocka i sjukhussäng.

Gott betyg för utbildningarna på KTC

KTC, kliniskt träningscentrum, är den enhet som erbjuder vårdrelaterad utbildning och praktisk träning för undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och studenter på Södertälje sjukhus. Under våren har man här fokuserat på flera nya utbildningar som fått stor uppskattning och goda betyg av deltagarna.

Behovet av mer kunskap inom vården är stor. Det märks på trycket som ligger på KTC och efterfrågan på mer utbildningstid och fler övningar. Inför sommaren är efterfrågan på introduktionsutbildningar för sommarvikarier stort. Men det finns också ett stort behov av att höja kompetensen för medarbetare i verksamheterna. Förutom de vanliga utbildningarna i HLR, provtagning och introduktioner har KTC fokuserat mycket på sin kateterutbildning och hygien- och städutbildning för undersköterskor i år.

- Våra undersköterskor gör ett otroligt viktigt jobb, säger Lena Swedberg, omvårdnadschef på Södertälje sjukhus. Men vi märker att många gör olika och för att säkerställa att alla följer vårdhandboken och sjukhusets rutiner erbjuder vi särskilda utbildningar för våra undersköterskor.

Viktiga och kompetenta instruktörer

Två av KTC:s viktiga instruktörer heter Kerstin Lennmark och Yvonne Tunfjord. Bägge är erfarna undersköterskor som delar sin arbetstid mellan KTC och kliniskt arbete på ASIH respektive IVA. De har, tillsammans med sjukhusets avtalskontroller för städ och en hygiensjuksköterska, tagit fram en ny utbildning om hygien- och städutbildning i vilken man bland annat går igenom hur man städar, vilka redskap som ska användas och vad som gäller vid smitta. Yvonne och Kerstin har också arbetat hårt med den kateterutbildning som under våren hållits för ett 30-tal undersköterskor på sjukhuset, och som tagits fram med visst stöd av en uroterapeut och urolog.

- Yvonne och Kerstin har verkligen lagt stort engagemang och energi på utbildningarna. Det krävs ett enormt förarbete för att sätta ihop en utbildning, där både e-utbildningar, praktisk träning och examination ingår. Och samarbete med andra professioner. Utan dem hade det inte gått, poängterar Lena Swedberg.

- Vi har också fått mycket hjälp av erfarna undersköterskor och sjuksköterskor inom VO Vård som hjälpt oss med pilotutbildningar och även med själva undervisningen. Tack vare dem har vi kunnat dela in deltagarna i mindre grupper så att deltagarna fått mer praktisk övning, säger Yvonne Tunfjord tacksamt.

Till hösten fortsätter utbildningarna på KTC med fokus på att utveckla konceptet och få fler erfarna medarbetare att hoppa in som lärare vid behov.

Bilden: I den praktiska övningen, som ingår i den nya hygien- och städutbildningen, används ett pulver som smuts. Det stryks på utrustning och möbler för att sedan hittas med UV-ljus. Då ser deltagarna vad som missats efter en städning. Övningen är populär och ger ofta en aha-upplevelse.