Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Janne Karlsson i andningsskydd

Från 48 timmars till 30 dagars lagerhållning

Södertälje sjukhus har inte stått utan skyddsutrustning någon gång under hela covid-19-pandemin. Men det var svettigt ett tag i början, när lagerhållningen var liten, kortsiktig och många artiklar var en bristvara i hela landet.

Janne Karlsson är enhetschef på Vårdnära service, VNS, den enhet på Södertälje sjukhus som transporterar patienter och samordnar och levererar förbrukningsvaror till sjukhusets avdelningar och mottagningar. Bemanningen på enheten har nästan fördubblats under pandemin. Rutiner och arbetssätt har fått ses över och anpassas.

Innan pandemin bröt ut arbetade Vårdnära service enligt processen ”Just-in-time”, JIT, där ett fåtal artiklar lagerhålls i närförråd och resten beställs vid behov. Idag har de byggt upp ett beredskapslager som kan försörja sjukhuset, med vissa artiklar i över en månad, och arbetar med en så kallad ”push-logistik” där materialet levereras innan någon hinner märka att den börjar ta slut. Region Stockholm har också tillsatt en grupp, Command center, som samordnar inköp och leveranser av varor i regionen.

- Vi hade några veckor i början av pandemin där det fanns väldigt få varor på lager, det var lite nervöst och personalen blev oroliga, berättar Janne. Det var helt enkelt slut i regionen, men det ordnade sig. Vi hittade andra leverantörer också som kunde hjälpa oss. Många har varit väldigt generösa, både företag och privatpersoner.

Artiklar som i början var bristvaror - handsprit, ytdesinfektion, munskydd, visir och förkläden - finns det idag gott om. Så pass att sjukhuset kan dela med sig till övriga enheter på kommunen. Det som saknas lite längre framförhållning på idag är vissa kritiska artiklar inom till exempel intensivvården, som slits ut snabbare eftersom trycket är stort. Dessa finns det dock en plan för, tillsammans med regionen eller lokalt.

- Det har varit en otrolig resa att hantera logistiken med förbrukningsvaror och då framför allt skyddsmaterial, berättar Janne. Och den har satt oss lite på prov. I början var många oroliga över skyddsmaterialet, att de skulle ta slut eller att de inte var tillräckligt säkra. Munskydden är ett exempel. I början hade vi bara en sort, men den passade inte alla. Idag erbjuder vi alltid ett par alternativ som vårdpersonalen kan välja mellan. Och alla alternativ har testats noga.

Vad gäller framtiden vill Janne inte sia så mycket om just nu. Men att pandemin tvingat fram förändringar inom organisationen är tydligt. Det har varit en tuff men intressant period vad gäller logistiken.

- Nu när det här börjar lägga sig behöver vi tänka till och strukturera om inför framtiden. Grundlogistiken för hur en produkt ska ta sig från leverantören till avdelningen är något vi ser över. Vi försöker hitta en kompromiss mellan ”push-logistiken” och ”Just in time” för att hantera det kritiska med push och det vanliga förbrukningsmaterialet med JIT, avslutar Janne.

Bilden: Janne Karlsson visar sjukhusets beredskapslager och ett test-exemplar av munskydd. Här finns så pass gott om vissa artiklar att han till och med har möjlighet att hjälpa andra vårdgivare som hör av sig.