Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Medarbetare utför en operation

Framgångsrik kökapning under hösten

Under hösten har Södertälje sjukhus under tre helger planerat in operationer inom ramen för kökapning. Med stort engagemang och i positiv anda har alla inblandade medarbetare tillsammans hittat lösningar för att minska väntetiderna i kön. Och patienterna är nöjda.

Under hösten har Södertälje sjukhus under tre helger planerat in operationer inom ramen för kökapning. Med stort engagemang och i positiv anda har alla inblandade medarbetare tillsammans hittat lösningar för att minska väntetiderna i kön. Och patienterna är nöjda.

Pandemin har påverkat många patienter som fått vänta på elektiva operationer och sjukhuset har nu påbörjat arbetet med den så kallade kökapningen av den framskjutna vården.

- Hittills har vi lyckats genomföra två av tre planerade helgdagar där vi kallat in de patienter som fått vänta längst och i början av december ska vi köra en helgdag till, berättar Cecilia Törnblom, biträdande verksamhetschef och verksamhetsutvecklare på Verksamhetsområde Kirurgi Ortopedi Urologi.

I den uppföljning som hon gjort i direktkontakt med patienterna har gensvaret varit mycket positivt.

Samtidigt som operationer betas av kommer nya patienter in i kön, vilket innebär att den i praktiken inte minskar så snabbt som önskat. Men väntetiden kortas ner, vilket gör att den blir mer hälsosam.

Att dra ihop ett så här stort arbete är ingen enkel process. För att arbetet ska vara hållbart efter en lång tid av pandemi för medarbetarna, har det krävts insatser från sjukhusets alla delar och yrkeskategorier.

- Det har varit svårt att hitta balansen, vad som är lagom för att det ska vara hållbart. Så vi testar oss helt enkelt fram och utvärderar efter varje tillfälle. Men det är otroligt roligt att se hur engagerade och positiva alla är och vilka krafter vi har när vi jobbar tillsammans för att hitta lösningar för att hjälpa våra patienter, avslutar Cecilia Törnblom.