Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Dagrum och korridor på vårdavdelning

Fortsatt besöksförbud på Södertälje sjukhus

På sjukhuset råder fortsatt besöksförbud för att minska risken för smitta och skydda både patienter och medarbetare från covid-19. Besöksförbudet gäller medföljande till patienter som ska besöka mottagningar, de som vill besöka inneliggande patienter och övriga externa besök, men med vissa undantag.

Undantag från besöksförbudet

Vissa undantag görs dock för besök till framför allt kritiskt sjuka patienter. Förutsättningen är att besökaren följer sjukhusets hygienregler och inte har symtom, såsom förkylning, hosta, andningsbesvär eller feber.

Undantag gäller för:

  • Närstående som vill besöka Palliativ vårdavdelning.
  • Närstående till patienter som besöker Diagnostiskt Centrum samt Minnesmottagningen.
  • Om närstående vill besöka en kritiskt sjuk patient och har fått godkänt för besök av patientansvarig läkare via sjuksköterska.
  • Personer med funktionsnedsättning eller kognitiv svikt som behöver stöd av medföljande.
  • Partner som följer med till BB/Förlossningen.
  • Anhörig/närstående till barn.
  • Medföljande till fängelseinterner.
  • Tolkhjälp vid besök när närståendetolk bedöms som lämpligt.
  • Andra undantag som beslutats av närmast ansvarig chef.

Närstående som vill besöka sjukhuset uppmanas ta kontakt med vårdavdelningen eller mottagningen via sjukhusets växel, tel. 08-550 240 00.

För allmänna frågor om coronavirus – ring 113 13

Misstänker du smitta? Kontakta 1177 eller besök 1177.se