Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Glad medarbetare står i korridor på vårdavdelning

Först ut som sjuksköterska med steg 5-kompetens

Annika Lindberg har arbetat som sjuksköterska på Avdelning 10 på Södertälje sjukhus sedan 2008. Nu tar hon nästa steg i karriären, med fördjupat uppdrag att leda, utbilda och utveckla vården på avdelningen som steg 5-sjuksköterska.

I Region Stockholm infördes 2017 en kompetensstege med upp till sju karriärsteg för sjuksköterskor i olika utvecklingsnivåer. Med kompetensstegen får arbetsgivaren ett verktyg för att attrahera och behålla kompetent personal. Den visar att det finns möjlighet att utvecklas och att det lönar sig att bli yrkesskicklig, utan att behöva bli chef. På Södertälje sjukhus ska flera sjuksköterskor med steg 5-kompetens rekryteras. Först ut är Annika Lindberg, som arbetar på Avdelning 10, en internmedicinsk vårdavdelning med inriktning mot hjärt- och kärlsjukdomar.

- Det känns kul att jag fått den här möjligheten att utveckla mig, berättar Annika. 20 procent av tjänsten innebär att jag ska leda omvårdnadsansvar, kvalitetssäkra, planera och vara med på omvårdnadsronder, utveckla avdelningen och fylla i kunskapsbehov hos personalen. 80 procent är kliniskt arbete - omvårdnad av patienter, som är väldigt givande. Sen är jag studentansvarig också, och det går lite hand i hand med nya tjänsten.

För att ta klivet upp till steg 5 i kompetensstegen behöver man söka en sådan tjänst. För det krävs minst fem års arbetslivserfarenhet och att man har gått en handledarutbildning. Annika läser till specialistsjuksköterska inom kardiologi och ska göra sin magisterexamen och utbildning i vetenskaplig metodik. Samtidigt jobbar hon idag 80 procent. Sin nya tjänst börjar hon på efter sommaren.

- Det är roligt att lära sig nytt och hålla sig a jour för att sedan implementera den nya kunskap och förhoppningsvis skapa engagemang hos mina kollegor. Varje dag är givande och jag älskar mitt jobb som sjuksköterska. Att arbeta med patienter är det jag vill göra!

Information om Region Stockholms kompetensstege

1. Nyexaminerad, inlärningsfas.

2. Fortsätter att lära. Introducerar nya kollegor, deltar i handledning.

3. Arbetar självständigt, bidrar till utveckling inom omvårdnadsområde, undervisar och handleder studenter och nya kollegor.

4. Ser fördjupad helhet för patient och vårdförlopp. Hanterar komplexa vårdsituationer. Ansvarar för process- och omvårdnadsutveckling. På steg 4 finns sedan ytterligare fyra steg för den som är specialistsjuksköterska.

5. Steg 5–7 är så kallade specialisttjänster. Steg 5 kräver magisterexamen eller motsvarande kompetens och klinisk erfarenhet i specialitet i minst 5 år. Steget innebär fördjupat ansvar att leda, utbilda och att utveckla vården inom ett definierat omvårdnadsområde.

6. Kräver master- eller licentiatexamen och klinisk erfarenhet av specialitet i minst 8 år samt utbildnings- och/eller handledarmeriter. Innebär ett övergripande ansvar för utveckling och utbildning inom ansvarsområdet.

7. Kräver doktorsexamen och klinisk erfarenhet av specialitet i minst 8 år samt utbildnings- och/eller handledarmeriter. Innebär ett strategiskt övergripande ansvar att leda och utveckla omvårdnad och att stärka interaktionen mellan vård, forskning och utbildning. Tjänsten innebär att bistå vid handledning i vårdutveckling och forskning.