Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Svartvit bild på ungdom som står på blomsteräng

Föreläsningar om sömn, trots och ångest

Under våren 2020 erbjuder Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) och Psykisk hälsa barn och ungdom (PHB) på Södertälje sjukhus flera intressanta föreläsningar för dig som är ungdom eller vårdnadshavare till barn i alla åldrar.

Anmäl dig på telefon 08-550 252 60, välj knappval 1 och ange barnet/ungdomens personnummer.

Föreläsning om sömn

Om hur sömn fungerar och vad du kan göra för att skapa förutsättningar för bättre sömn. Föreläsningen är riktad till ungdomar 12-17 år och vårdnadshavare till barn i alla åldrar. Den hålls av psykolog tillhörande teamet Psykisk hälsa barn och ungdom (PHB) och beräknas ta cirka 1,5 timme.

Datum och tid: tisdag 28 januari 2020, kl. 16 Plats: Södertälje sjukhus, Hus 18, plan 6

Trots, bråk och utagerande - om relationen mellan barnet och den vuxne

Hur du förebygger och hanterar konflikter med ditt barn. Föreläsningen är riktad till vårdnadshavare till barn i alla åldrar, hålls av psykolog tillhörande teamet Psykisk hälsa barn och ungdom (PHB) och beräknas ta cirka 1,5 timme.

Datum och tid: tisdag 25 februari 2020, kl. 16
Plats: Södertälje sjukhus, Hus 18, plan 6

Föreläsning om ångest och nedstämdhet

Information om ångest och nedstämdhet samt tips och råd kring hur man kan hantera det. Föreläsningen är riktad till ungdomar 12-17 år och vårdnadshavare till barn i alla åldrar, hålls av psykolog tillhörande teamet Psykisk hälsa barn och ungdom (PHB) och beräknas ta cirka 1,5 timme.

Datum och tid: tisdag 17 mars 2020, kl.16
Plats: Södertälje sjukhus, Hus 18, plan 6