Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Fokus på möten i vården under 2020

År 2020 blir året med tema Tillit på Södertälje sjukhus. Syftet är att öka delaktigheten för patienter och närstående i vården och skapa en ännu mer personcentrerad vård. Men också att arbeta med en ännu bättre sammanhållning mellan medarbetare.

Södertälje sjukhus har bra siffror på bemötande och de allra flesta patienter är väldigt nöjda med den vård som bedrivs här. Målet med Tillitsåret är att bli ännu bättre och minska de konflikter som kan uppstå i utsatta situationer. Fanny Airosa är verksamhetsutvecklare på Södertälje sjukhus och en av dem som driver temaåret nästa år. Hon driver även sjukhusets utbildning Humanistisk Medicin, som är unik i sitt slag i Sverige.

- Patienter och närstående som besöker sjukhus kan ibland känna en maktlöshet och otillräcklighet i sin utsatta position, säger Fanny. För att möta dessa personer behöver vi känna oss själva och ha rätt verktyg för att ta hand om dem på rätt sätt. Förutom själva vården, behöver vi också ge själslig vård. Min uppfattning är att vi är bra på det, men målet är så klart att bli bäst.

Södertälje sjukhus arbetar kontinuerligt för att skapa en tillitsbaserad vård. Under nästa år skruvas tempot upp ytterligare för att patienter, närstående, medarbetare och ledning ska uppleva trygghet och medkänsla. Det kommer göras med workshops, föreläsningar med inbjudna externa föreläsare, en interaktiv utställning och med möten där både patienters och vårdpersonals upplevelse av ett möte i vården lyfts.

- Tillitsåret handlar inte bara om hur vi bemöter våra patienter och närstående, även om det kommer i fokus, berättar Fanny. Det handlar också om att öka vårt frisktal, minska sjukskrivningen bland medarbetare och personalomsättningen. Vi ska skapa en kultur som öppnar upp för fler mellanmänskliga möten och ge oss bättre insikt i hur vi som personer agerar i dessa möten.

- Vi har fantastisk personal på Södertälje sjukhus och siffror som visar att våra patienter och närstående över lag är mycket nöjda med bemötandet. 1 på 1000 lämnar in klagomål på sjukhuset och bara en tredjedel av dessa handlar om bemötande. Det är väldigt fina betyg, avslutar Fanny.