Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Två medarbetare med munskydd står i sjukhuskorridor

Ett tufft år i pandemins tecken på Avdelning 23

Det har gått ett år sedan Avdelning 23 på Södertälje sjukhus ställde om till att ta emot patienter med covid-19. Idag ser de tillbaka på ett år med stor oro och rädsla men även en period som bidragit till större sammanhållning och stärkta rutiner.

Innan pandemin slog till med full kraft arbetade Avdelning 23 med inriktning på infektion- och lungsjukdomar. Men sedan den 11 mars 2020 är det i huvudsak patienter med covid-19 som vårdas där.

- Det gick väldigt fort att ställa om till covid-avdelning för ett år sedan, berättar Emma Bergström, sjuksköterska på Avdelning 23. Det tog bara några timmar från beslutet till att vi hade vår första patient på plats. Det är stor skillnad på avdelningen idag om man jämför med i början på pandemin.

När Emma tillsammans med chefsjuksköterska Maribel Wallersten blickar tillbaka minns de en stor oro och osäkerhet kring både sjukdomen och skyddsutrustningen. Något som med tiden blev bättre när samarbeten blev tajtare och rutiner satte sig.

- Många medarbetare var rädda för att bli sjuka och för att utrustningen inte skulle räcka till. Vi fick planera och ransonera antalet besök in till patienterna för att hushålla med resurserna och minska risken för smittspridning, berättar Maribel. Min uppgift som chef blev till stor del att skapa trygghet och förmedla den information som var aktuell just då.

Både Emma och Maribel ser en stor skillnad på första och andra vågen av pandemin. Första vågens rädsla för viruset gick över i en andra våg med mer erfarenhet och kunskap. Andra vågen var medarbetarna mer förberedda på vad som skulle komma, kunde bättre förutspå hur patienterna skulle må och vad som skulle hända.

- Första vågen gick allt väldigt fort, vi var inte förberedda på samma sätt som inför andra vågen. Det var ett stort pådrag och vi fick ett enormt stöd från andra medarbetare, ledningen och även från utomstående som ville sponsra med mat, fikabröd och hejarop. Under andra vågen kände vi att vi stod mer ensamma, men hade å andra sidan redan rutiner och kunskap på plats, berättar Emma.

På avdelningen upplever man nu att man har en bra rutin och handlingsplaner som är väl inarbetade för att minska smittspridningen. Och alla finns där för varandra som ett stöd.

- Vi går ju till jobbet som vanligt, stöttar och pratar med varandra. Vi har det sociala på arbetsplatsen kvar, till skillnad från många andra som måste jobba hemifrån. Och vi får bra stöd från andra vårdinstanser. På sätt och vis arbetar vi på som vanligt, fast med en pandemi. Nu hoppas vi på att den tredje vågen blir kort och att vaccinerna börjar ge effekt, så att vi kan få planera och se fram emot en vår och sommar med normalt tryck, avslutar Maribel. Och semestrar - det behöver vi!

Bilden, från vänster: Maribel Wallersten och Emma Bergström på Avdelning 23, Södertälje sjukhus.