Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Jenny, Maria och Gittan

Diagnostiskt centrum har bytt lokaler

Från och med den 4 februari 2019 tar Diagnostiskt centrum på Södertälje sjukhus emot sina patienter i Hus 06, plan 5.

Diagnostiskt centrum utreder patienter enligt Standardiserat vårdförlopp, med okända primärtumörer och allvarliga ospecifika symptom som kan bero på cancer. 

Målet är att patienten inom 22 kalenderdagar ska ha fått en diagnos och remitteras vidare till rätt vårdinstans för behandling. Diagnostiskt centrum följer sina patienter hela vägen, från början av utredningen till behandling. Och de jobbar med allt från smärtlindring till förberedelser inför undersökningar, stöd och uppföljning.

Av totalt 25 diagnostiska center i Sverige ligger två i Region Stockholm - i Södertälje och i Danderyd.

Till Södertälje sjukhus kommer patienter från södra regionen. Antalet patienter ökade under 2018 med hela 26 procent och med det även behovet av fler och större lokaler.

Så hittar du till Diagnostiskt centrums nya lokaler

  • Från huvudentrén tar du hissen eller trappan i Hus 19 till plan 3A.
  • Gå förbi dörrarna till Röntgenenheten.
  • Gå ut via entré H, över gården till entré G och in i Hus 06 (det står Provtagningscentral på väggen).
  • Gå in genom glasdörren och fram till hissarna.
  • Ta hissen eller trappan upp till plan 5.

Hitta rätt på Södertälje sjukhus område.