Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Medarbetare med ansiktsmask

Covid-restriktioner upphör på Södertälje sjukhus

De rutiner för begränsningar av besök som tillämpats på Södertälje sjukhus under coronapandemin upphör att gälla från och med den 12 april 2022. - Vi följer fortsatt de rekommendationer från Region Stockholms smittskyddsläkare om rutiner som ska minska risken för smittspridning i vårdverksamheter, säger Lena Sunnermalm, chefläkare på Södertälje sjukhus.

Skyddsåtgärder kommer fortsatt vidtas i verksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 vårdas. Södertälje sjukhus kommer möjliggöra besök av närstående hos patienter med eller utan covid-19 vid kritisk sjukdom och i livets slutskede och samtidigt minimera risker för smittspridning.
- Vid kritisk sjukdom och i slutskedet av livet är det särskilt angeläget att patienten kan ta emot besök av närstående, säger Lena Sunnermalm.
För att minska risken för smittspridning i verksamheter där personer med risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 vårdas finns en regional rekommendation om munskydd för patienter och vårdnadshavare/medföljare inom såväl öppenvård som slutenvård. På Södertälje sjukhus omfattas den palliativa enheten, de geriatriska avdelningarna och ASIH. På akutmottagningen samt BB/förlossning kan även fortsatta restriktioner förekomma.

På Södertälje sjukhus gäller följande från och med den 12 april 2022:

  • Stanna hemma om du har symtom som exempelvis hosta, snuva eller feber Tvätta eller sprita händerna innan besöket
  • Håll avstånd till andra i våra allmänna utrymmen
  • Använda munskydd under hela besöket på geriatrisk och palliativ vårdavdelning samt ASIH
  • Följ personalens anvisningar under besöket.
  • Besökstiderna på sjukhuset är 14.00 – 18.00 alla dagar (undantag för besök hos kritiskt sjuka).
  • Maximalt två besökare per patient åt gången.
  • Särskilda skyddsåtgärder vid besök i samband med misstänkt eller bekräftad covid-19 kan vidtas.
  • Vid pågående smittspridning på en avdelning/enhet råder fortsatt allmänt besöksförbud.

Känner du dig osäker inför ett besök, eller har frågor om våra rutiner, kontakta vår personal.