Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Chefläkare avstängd under polisutredning

Efter diskussioner om det skett korrekt dokumentation kring beslut om livsuppehållande behandling har Sveriges Radio intervjuat chefläkare Sven Klaesson. Reportern hävdar att chefläkaren gått till handgripligheter under intervjun och redaktionen har polisanmält chefläkaren som nu är avstängd från sin tjänst under polisutredningen.

Det har sedan en tid tillbaka förts en diskussion på geriatriken inom Södertälje sjukhus rörande rutiner i samband med att en patient inte längre ska ha livsuppehållande behandling. Diskussionen har handlat om dokumentationen genomförts på ett korrekt sätt. I samband med avvikelsehanteringen har man kunnat konstatera att blanketter varit bristfälligt ifyllda, därför har man också inlett ett arbete med förbättrade rutiner.

Den nya VD:n för Södertälje sjukhus Christophe Pedroletti, som tillträdde 1 april 2018, har med anledning av detta haft kontakt med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och haft en dialog om en granskning av detta.

Efter en intervju med chefläkare Sven Klaesson i Sveriges Radio Ekot i frågan kring dokumentation vid beslut om livsuppehållande behandlingar, har Sverige Radio polisanmält honom för handgripligheter under pågående intervju. Chefläkare Sven Klaesson är nu avstängd från sin tjänst under pågående polisutredning.

-        Att vara chefläkare är ett förtroendeuppdrag och därför har jag i dialog med Sven kommit fram till att han inte ska vara chefläkare under tiden som polisutredningen pågår, säger Christophe Pedroletti VD för Södertälje sjukhus.