Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Pricktest på barns arm

BUMM utreder och behandlar astma och allergi hos barn

På Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, BUMM, finns ett astma- och allergiteam där läkare, specialistsjuksköterskor och undersköterskor arbetar nära varandra för att utreda och behandla barn med astma och allergiska besvär. Här erbjuds bland annat specialistbedömningar, eksemskola och provokationer mot läkemedel och födoämnen.

Allergi orsakas av att kroppens immunförsvar reagerar på ämnen som normalt sett är ofarliga. Dessa allergiframkallande ämnen kallas allergener och finns överallt i vår miljö. Det kan vara till exempel pollen, pälsdjur, kvalster, mögel och olika livsmedel. Symtom kan vara klåda i ögonen, nästäppa eller rinnsnuva, andningsbesvär och trötthet.

- På yngre barn börjar oftast allergin med eksem och födoämnesallergi, berättar Mia Stalberg, allergolog och barnläkare på Södertälje sjukhus. Eksem kan börja redan vid några veckors ålder och födoämnesallergi kan barnet få när barnet väl börjar äta mat, det är inte så vanligt via amningen men kan förkomma. Pälsdjursallergi kan man få från 3-4 års ålder och pollenallergi brukar komma i skolåldern. De senaste åren har dock fler yngre barn fått symtom och reagerat mot pollen.

Liz Brennan arbetar som allergisjuksköterska och träffar många barn med allergiska besvär. Hon berättar hur en allergiutredning går till.

- Barnet kommer till oss med sin förälder och berättar om sina besvär. Vi utför pricktest eller blodprov efter läkarbedömning. Pricktest tar vi vanligtvis för pollen och pälsdjur. Ett blodprov tas om man har allergi mot födoämne, till exempel nötter. Blodprov är väldig specifik, man måste veta vad man letar efter. En första bedömning utförs oftast via vårdcentral.

- Det är många som ringer under den här perioden för att få hjälp med sin allergi, fortsätter Liz. Vi ger råd via telefonrådgivning och försöker hjälpa våra patienter att hitta rätt medicinering. Vi brukar inte utreda pollenallergi under pollensäsongen utan rekommenderar att behandla symtomen, i första han med receptfri allergimedicin.

Misstänker man att man lider av björkpollenallergi och blir bättre med allergimedicin behövs ingen utredning. Då rekommenderas den drabbade istället att följa pollenprognosen och behandla vid behov. BUMM tar emot barn som fortfarande har besvär, trots full medicinering. Är du osäker på om du lider av pollenallergi eller en virusinfektion? Ett bra knep är att testa allergimedicin, som finns att köpa receptfritt på apotek. Om du blir bättre är det troligtvis allergi du lider av.

- De barn som har en jobbig pollenallergi även när de tar full dos allergimedicin kan erbjudas allergivaccination. Det innebär att man kommer till mottagningen en gång i veckan och får en spruta med en liten mängd pollen i. Dosen ökas till man kommer upp i full dos. Efter det kommer barnet var 6-8 vecka i 3 år för att få sin spruta. Barn som lider av gräspollenallergi kan även vaccineras med munsöderfallande tabletter som tas en gång om dagen i tre år. Vi är stolta över att kunna erbjuda den behandlingen här på Södertälje sjukhus, avslutar Mia.

Bilden ovan: Pricktest på barns arm.

Bilden nedan, från vänster: Mia Stalberg och Liz Brennan.