Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Bullseye

Södertälje sjukhus övar brandsläckning med laser

Brandutbildningen på Södertälje sjukhus har nu blivit snäppet vassare. Som ett av landets första sjukhus kan personalen nu träna brandsläckning med en laserdriven övningsutrustning.

För att hålla en hög klass på säkerheten utbildas all personal på Södertälje sjukhus i bland annat brandskydd. Men utbildningen har hittills varit mest teoretisk. Fysiska släckövningar har erbjudits genom åren men varit svåra att få till då personalen har svårt att komma ifrån sin arbetsplats. Nu löser man det med en laserdriven släckutrustning, kallad BullsEye. Utrustningen består av en portabel skärm som visar digitala lågor och en laserdriven brandsläckare som är autentisk med en vanlig brandsläckare. Södertälje sjukhus är därmed ett av Sveriges första sjukhus med den här sortens verklighetstrogna övningsutrustning.

- Med den här utrustningen kan vår personal öva på att släcka den lilla branden och även på hur patienter ska flyttas till säkra zoner om något händer, berättar Melina Mellin, säkerhetschef på Södertälje sjukhus. Med BullsEye tar vi utbildningen till personalen istället för tvärtom. Det underlättar för till exempel sjuksköterskor som har svårt att komma ifrån på arbetstid.

Den 23 februari i år satte övningarna igång på allvar, när avd. 15 genomförde sin övning. All personal kommer erbjudas möjlighet till släckövning på Södertälje sjukhus. Förutom den praktiska släckövningen lär personalen även känna sitt brandskydd och sin utrymningsstrategi på arbetsplatsen.

- På Södertälje sjukhus är säkerheten av största vikt, säger Melina. Övning ger färdighet och därför är det viktigt att all vår personal får träna på att släcka en liten brand.

Bild: Sjuksköterska Rebecka övar på att släcka en liten brand med BullsEye.