Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Besöksförbud för alla som inte är patienter

För att minimera risken av smittspridning av det nya coronaviruset covid-19 bland sjukhusets inneliggande patienter och egen personal har ett generellt besöksförbud införts på Södertälje sjukhus, för alla som ska besöka någon på sjukhuset.

Besöksförbudet gäller även anhöriga till patienter med bokade mottagningsbesök. Det finns möjlighet till undantag. Dessa undantag bedöms individuellt av respektive chef.

Besöksförbudet gäller inte patienter till bokade mottagningsbesök.
På BB/Förlossningen gäller fortfarande att partner få följa med in.

Låsning av entréer

Med anledning av spridning av Covid-19 vidtar nu sjukhuset ett antal åtgärder för att minska risken för smitta för våra patienter och medarbetare. Från och med den 1 april är samtliga entréer in till Södertälje sjukhus låsta dygnet runt, med undantag för:

Huvudentrén har öppet sju dagar i veckan mellan 07.00 och 22.00.

  • Entré Lagmansvägen, öppen vardagar kl. 07.00 - 17.00
  • Entré Hus 06, öppen vardagar kl. 07.00 - 17.00
  • Entre hus 19, öppen vardagar kl. 07.00 till 19.00
  • Entré hus 9 till Palliativa har porttelefon

Så gör du

Närstående som vill besöka sjukhuset uppmanas ta kontakt med vårdavdelningen eller mottagningen via sjukhusets växel, tel. 08-550 240 00.

För allmänna frågor om coronavirus – ring 113 13.
Misstänker du smitta? Kontakta 1177 eller besök 1177.se