Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Hus 02, nya vårdbyggnaden. Fasadbild.

Inga besök till patienter med covid-19

Den 6 juli kunde Södertälje sjukhus ersätta det besöksförbud som rått på grund av pandemin med besöksbegränsningar. Kortare tidsbesök erbjuds för att begränsa antal närstående. Nu ökar antalet inlagda patienter med covid-19 igen och sjukhuset behöver därför återinföra besöksförbudet just till patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19. För övriga besök gäller fortsatt besöksbegränsningar.

- När det gäller besök till patienter med covid-19 måste vi dessvärre säga stopp för tillfället, berättar Lena Sunnermalm, chefläkare på Södertälje sjukhus. Vi gör allt vi kan för att minimera risken för smittspridning och då är en åtgärd att isolera covid-smittade patienter. Precis som tidigare gör vi undantag för kritiskt sjuka patienter och för patienter i livets slutskede.

För den som vill besöka en smittfri patient på en vårdavdelning eller följa med en patient till en mottagning gäller fortsatt begränsningar. Det innebär bland annat att maximalt två personer får besöka en inneliggande patient under högst en timme per dag. Och att den som behöver får ta med maximalt en medföljande till ett mottagningsbesök.

- Det är fortfarande väldigt viktigt att den som besöker sjukhuset, oavsett anledning, inte har minsta sjukdomssymtom. Man får inte heller ha träffat någon med covid-19 under de senaste 14 dagarna, säger Lena.

Läs mer om vad som gäller på Södertälje sjukhus under pandemin.