Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Sjuksköterskor

Bemanningsresursen ska fylla vakanser på sjukhuset

Inom verksamhetsområde Vård på Södertälje sjukhus finns runt 30 vakanta sjukskötersketjänster idag och det är svårt att rekrytera den kompetens som krävs. Därför startar verksamhetsområdet nu en ny enhet, Bemanningsresursen, som ett led i att bli hyroberoende.

Till Bemanningsresursen kommer sjuksköterskor rekryteras med liknande rollbeskrivning som hyrsjuksköterskor har. Enda skillnaden är att de blir anställda på Södertälje sjukhus med syfte att fylla VO Vårds vakanser.

- Vårt mål är att anställa minst 10 sjuksköterskor till Bemanningsresursen, berättar Eleksandra Mousa, biträdande verksamhetschef och som drivit projektet sedan i våras. Fördelen blir att vi får personal som känner sjukhuset och som kan ta ett större övergripande ansvar. Jag tror det här kommer bli ett riktigt lyckat projekt!

Nu söker verksamheten kompetenta sjuksköterskor som är lyhörda, engagerade och som bidrar till en positiv stämning. En bemanningsassistent har rekryterats som ska ansvara för bemanningen och med hjälp av Forum kommer en skräddarsydd utbildning för sjuksköterskorna tas fram. Om allt flyter på som planerat utökas eventuellt teamet med en chef i framtiden.

Behovet av sjuksköterskor är stort, inte bara på Södertälje sjukhus, och rekryteringen har varit tuff. Den 1 oktober påbörjas dessutom flytten in i nya vårdbyggnaden, Hus 02, som innebär att behovet av personal ökar ytterligare.

Se platsannonsen här.