Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
gravidmage

BB föreläser digitalt för blivande föräldrar

BB Södertälje har alltid erbjudit blivande föräldrar en möjlighet att få mer information och kunna ställa frågor inför sin kommande födsel. Pandemin har stoppat möjligheten till att genomföra dessa fysiskt. Därför föreläser man nu digitalt för att nå sina patienter.

De digitala föreläsningarna genomförs via Teams. Precis som tidigare kommer barnmorskor och undersköterskor från Förlossning/BB berätta om hur det är att föda barn på BB Södertälje, vad som kan inträffa och vad vi kan göra för att de blivande föräldrarna ska få en så bra upplevelse som möjligt. Föreläsningarna är ett sätt att minska den oro som kan uppstå, särskilt för förstagångs föräldrar.

- Vi ser att patienter som tidigare deltagit på våra föreläsningar och som sett våra filmer på webben och sociala medier blir glada när de känner igen sig i vår miljö. Vi kan då också referera till det som sagts på föreläsningarna. Allt sådant skapar trygghet och trygghet är en grundförutsättning för en bra förlossningsupplevelse, berättar Lilleba Anckers, barnmorska.

Under hela föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor i chatten. Det är enkelt att delta via den länk som publicerats på webben, Facebook och Instagram.

- Vi kommer även ha föreläsningar på engelska och arabiska. Den arabiska blir med tolk. Alla datum läggs upp på vår webbplats och i våra sociala medier samt även med affischer på barnmorskemottagningar i Södertälje, hälsar Lilleba. Så till alla blivande föräldrar som planerar att föda hos oss – varmt välkomna!

Kommande föreläsningar:

25 februari, kl. 18 - 20 (onlineföreläsning på svenska).
18 mars, kl. 18 - 20 (onlineföreläsning på svenska).
25 mars, kl. 18 - 20 (onlineföreläsning på engelska).
8 april, kl. 18 - 20 (onlineföreläsning på arabiska).
22 april, kl. 18 - 20 (onlineföreläsning på svenska).
20 maj, kl. 18 - 20 (onlineföreläsning på svenska).
27 maj, kl. 18 - 20 (onlineföreläsning på engelska).
3 juni, kl. 18 - 20 (onlineföreläsning på arabiska).