Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Bilden beskriver hur man gör för att anmäla synpunkter och klagomål

Använd e-tjänsten Synpunkter och klagomål

Du vet väl att du enkelt kan använda e-tjänsten Lämna synpunkter och klagomål till din vårdgivare på 1177.se.

Med e-tjänsten Synpunkter och klagomål kan patienter och invånare via 1177.se framföra klagomål och synpunkter på vården, ge beröm eller förslag till förbättringar, vilket ger en ökad tillgänglighet och inflytande för patienter och invånare samt en säker kommunikationsväg.

Du får svar till din inkorg på 1177.se inom fyra veckor. Att lämna synpunkter och klagomål digitalt införs successivt i vården och nu finns möjligheten här. Logga in på 1177.se och hitta e-tjänsten här.