Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Två medarbetare i sjukhuskläder och visir står i sjukhuskorridor

Arbetsuppgifter som ger stora avtryck

Paramedicin på Södertälje sjukhus är ett brett verksamhetsområde med allt från arbetsterapeuter, fysioterapeuter, friskvårdskonsulent och logopeder till dietister, kuratorer, vårdplanerare och en psykolog. Här arbetar Tanja Lappalainen som fysioterapeut och Stina Westberg som logoped.

- Förstår du vad vi har förklarat för dig?

Det är i början av pandemin 2020. Fysioterapeut Tanja Lappalainen och logoped Stina Westberg har epidemiplacerats som fysioterapeut respektive assistent på IVA. Tanja är finsktalande och blir därför den som får berätta för en finsktalande patient att hans sambo har gått bort i sviterna av covid, efter att man försökt förklara för patienten på svenska men inte nått fram. Tanja får också förklara hur det kommer gå till när han ska sövas ner och intuberas på intensivvårdsavdelningen. Han är svårt sjuk.

- Jag litar på er, ni gör ert jobb, svarar han. Om jag inte gör det så dör jag. Och dör jag under tiden, så dör jag.

Tillsammans går de igenom några viktiga saker innan patienten sövs ner. Tidningsprenumerationer ska pausas, räkningar betalas och katten tas omhand. Praktiska detaljer kring en eventuell begravning diskuteras också.

Stora kontraster i arbetsuppgifterna

Patienten är en av många som ska ge ordentliga avtryck hos Stina, Tanja och övriga medarbetare på sjukhuset. Han är en av många som inte kommer vakna upp igen.

- Jag har jobbat på sjukhuset i 11 år, säger Stina. Men aldrig på IVA. Där kämpar människor för sina liv med slangar, sladdar och maskiner kopplade till kroppen. Det är en mycket speciell miljö. Tyngden i allvaret är en enorm skillnad från vårt vanliga arbete i öppenvården. Men det var ändå skönt att få vara med där och se, få information och en känsla av sammanhang.

Tanja håller med i det Stina säger.

- Jag är hellre där, där det händer och får vara en del i det. Det som har varit så skönt under hela tiden är att sjukhuset informerar och finns med. Det finns ett lugn, medan det privat har varit kaos runtomkring mig, speciellt i början. Det har varit skönt att kunna dela sjukhusets inlägg och vara del i arbetet. Det ger en känsla av inkludering.

Öppenvården har börjat öppna upp

Det vanliga patientarbetet på Paramedicin sker i nära samarbete med sjukhusets övriga avdelningar och mottagningar, både inom sluten- och öppenvård. När pandemin drog igång, mars 2020, stängdes all öppenvård för att minimera spridningsrisken. Nu har verksamheten sakta med säkert börjat öppna upp igen. Patienterna har börjat komma tillbaka, även om en stor del av kontakterna fortfarande sker digitalt eller per telefon.

Stina är tillbaka på sitt vanliga jobb och tar emot barn som har problem med ätutveckling eller som behöver stöd med tal eller språk. Tanja jobbar åter på sin vanliga avdelning med patienter som behöver fysioterapi men sluter fortfarande upp på IVA vid behov. Även där finns fysioterapeutiska uppdrag, men med skillnaden att patienterna är mycket svårt sjuka.

Ett drygt år har gått i pandemins tecken. Fortfarande är det viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. 

Bilden ovan: Stina Westberg och Tanja Lappalainen epidemiplacerades på IVA för att hjälpa till i vården av svårt sjuka patienter. Med sig har de insikten att covid är en grym sjukdom.

Bilden nedan: På Paramedicin har man en särskild plats på verksamhetschefens tavla där alla medarbetare kan sätta upp lappar på vad man längtar efter. Äta lunch tillsammans, få mötas utan visir och munskydd, kramas och genomföra planeringsdagar på annan plats står det på några av lapparna.