Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Vårdpersonal i akutrum

Akutmottagningen topp 4 i årets AT-rankning

Akutmottagningen rankas som topp 4 i Sverige som bästa akutplacering 2019 för AT-läkare och sjukhuset har därmed klättrat från plats 59 (2017) till plats 28 (2019).

- Rankningen ser vi som en bekräftelse, att vårt arbete har gett resultat. Känslan säger att AT-läkarna är mer nöjda nu än för två år sedan, men det här blir svart på vitt att känslan stämmer, säger Josefine Ylitalo, specialistläkare.

De fina resultaten beror på förändringen i de olika placeringarna för AT-läkarna. Från att ha varit korta osammanhängande perioder på akuten till att ha sex månaders sammanhängande tid, har lett till ökad trygghet och delaktighet.

- I och med att AT-läkarna är på akuten under en sexmånadersperiod kommer de in i gruppen bättre och känner sig som en del av personalgruppen. Det är viktigt för oss att AT-läkarna trivs och kan få ut det bästa av tiden här, säger Josefine Ylitalo.

Att låta AT-läkarna stanna en längre period på akuten passar även flödena på akuten, där man jobbar linjelöst, det vill säga att inte sortera in patienterna utifrån specialitet utan utifrån hur sjuka de är. AT-läkarna ska se alla typer av sjukdomstillstånd, och lära sig att handlägga dessa, till skillnad från ST-läkare som ofta vill fokusera på den patientgrupp som faller under deras specialitet.

- Utgångspunkten har alltid varit att skapa en tryggare arbetsmiljö där AT-läkarna får möjlighet att bli en del av teamet, att kunna växa och våga ta större ansvar, och förstå att de är viktiga för oss, avslutar Josefine Ylitalo.

Av sjukhusen i AT-rankningen erbjuder sexton placering inom akutsjukvård, vilket motsvarar cirka en fjärdedel. I topp hittar vi Varberg sjukhus, Sundsvall-Härnösand Länssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset som alla delar samma sammanvägda betyg. Därefter på en fjärdeplats hittar vi Södertälje sjukhus och på en femteplats Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Här kan du läsa hela rapporten:https://slf.se/sylf/at-ranking/