Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Gult tält utanför Akuten på Södertälje sjukhus

Akutmottagningen stänger sitt gula tält

Från och med måndag 15 juni stängs Akutens gula tält som stått placerat utanför mottagningen på Södertälje sjukhus sedan pandemins början. Tältet har använts för att ta emot patienter med misstänkt covid-19-smitta, och för att separera dessa från symtomfria patienter.

Men pandemin med covid-19 är på inga sätt över och separeringen av patienter kommer därför fortsätta, med två separata spår inne på Akutmottagningen. Patienterna ska tas emot en och en i kassan, där en första bedömning görs av vårdpersonalen. Personer med misstänkt covid-19 kommer visas in till grön disk och, så snabbt det går, vidare till enskilt mottagningsrum. Patienter utan symtom kommer visas till ett separat väntrum vid röd disk.

- Nu börjar sjukhusets mottagningar dra igång sina ordinarie verksamheter igen och epidemiplacerad personal återgår till sina ordinarie jobb. Vi gör den här omlokaliseringen för att vi behöver all vår personal inne på Akutmottagningen, berättar Martin Essen-Möller, överläkare och tf verksamhetschef.

Det gula tältet kommer stå kvar på sin plats, obemannat, ett tag till. På så sätt kan det snabbt tas i bruk igen om behovet ökar.

- Den som är i behov av akut vård kan känna sig trygg med att komma hit till oss, avslutar Martin. Vi har noggrant upparbetade rutiner på hur vi ska minska smittspridningen även när vi tar in hela verksamheten inomhus.

Risken för smittspridning i samhället är fortsatt stor. Tänk därför på att följa alla rekommendationer om att hålla avstånd, god handhygien och stanna hemma om du visar symtom som hosta, feber, snuva, huvudvärk eller andnöd. Ring 1177 om du behöver rådgivning och alltid 112 vid livsfara.