Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Hana 900x450

Intervju med Hana

- Vill du ha en personlig utveckling med tillgång till många interna utbildningar, ha ett strukturerat arbetssätt, en lärorik och spännande arbetsplats, samtidigt som du är en del av en stor gemenskap och världens bästa team, ska du börja jobba på akuten på Södertälje sjukhus, säger Hana.

Hana, 24, nyutexaminerad sjuksköterska har arbetat på akuten i snart 1,5 år. Ett år som undersköterska och sedan sommaren 2018, som sjuksköterska. För Hana har det varit självklart att hon skulle hamna inom vården, hon har alltid varit omringad av både läkare och barnmorskor i sin uppväxt och har formats efter det.

- Jag känner att jag hamnat rätt, både inom vårdyrket men också här på Södertälje sjukhus. På akuten trivs jag som fisken i vattnet och det har jag mycket att tacka mina kollegor för. Vi är ett familjärt team, där vi bryr oss om varandra. Jag tror att det är en förutsättning för att orka med det tunga arbete som vi ibland har, säger Hana.

Det syns att Hana prioriterar den gemenskap som finns på akuten. Hon berättar om vårdlagen som akutens personal följer. Vårdlagen innebär bland annat att ett tvärprofessionellt team arbetar tillsammans hela passet.

- Vi alla hjälps åt där det behövs och detta leder till att vi undviker dubbelarbete. Vi har också bra utrustning med ny teknologi som underlättar vårt arbete avsevärt.

På Södertälje sjukhus har personalen tillgång till många interna utbildningar, vilket Hana anser är både givande och utvecklande. Exempelvis finns det nästan alltid morgonutbildningar som de får ta del av. Finns det även tid över kan personalen få utföra rollspel för att öva på olika tänkbara scenarion. Där kan både ambulanspersonal eller väktare ingå. Hana tycker att personalen är duktiga på att lära av varandra.

- Det finns ofta tid att återkoppla och reflektera. Alla har vi stressiga dagar men ofta hinns det med att fråga till exempel läkaren varför hen gjorde som hen gjorde, vilket gör att arbetet alltid är en lärande process. Det bästa med att arbeta inom vården är först och främst att vi gör skillnad, säger Hana. Vi gör livet lättare för patienten, och även om vi inte alltid kan bota, kan vi i alla fall hjälpa till att underlätta livet för patienten.

Inom en femårsperiod vill Hana gärna ha påbörjat en vidareutbildning. Inom vad är inte riktigt bestämt än, det finns mycket att välja på.

Baksidan med vårdyrket tycker Hana är personalbristen, vilket leder till att det tidvis blir för få timmar mellan passen. Sedan vill Hana gärna se en bättre löneutveckling - det ska löna sig att arbeta inom vården.