Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Jane och Mie

Intervju med Jane och Mie

Jane och Mie arbetar sedan sommaren 2019 som utbildningssjuksköterskor på Södertälje sjukhus intensivvårdsavdelning. Tillsammans har de över 50 års erfarenhet av intensivvård och vet hur de tycker att bra intensivvård ska skötas.

Till intensivvårdsavdelningen kommer patienter som är i behov av avancerad vård, till exempel dialys, respiratorbehandling och monitorering av vitala funktioner. Avdelningen har även några nyöppnade platser för intermediär vård, så kallad IMA. Där vårdas patienter som är lite för sjuka för en akutsomatisk vårdavdelning men inte tillräckligt sjuka för en plats på intensivvårdsavdelningen.

Jane och Mie har i uppdrag att lära upp avdelningens grundutbildade sjuksköterskor och höja kompetensnivån på hela avdelningen. Samtidigt delar de med sig av sina erfarenheter och stöttar upp vid hög arbetsbelastning.

- Det är ett riktigt roligt jobb, berättar Jane. Det är tillfredsställande att få hjälpa kollegor att utvecklas. Och samtidigt lär vi oss också hela tiden nya saker av både studenter och befintlig personal så det blir ett delat lärande. Det är viktigt att lyssna på och förstå vad personalen behöver men även vad avdelningen behöver. Vi vill att detta ska bli bra och att vi ska få till ett multiprofessionellt teamarbete runt och med patienten där vi bedriver hög och säker vård.

- Just nu arbetar vi med att kartlägga verksamheten och se vilka utbildningsbehov som finns, berättar Mie. Vi kommer hjälpa våra grundskoleutbildade sjuksköterskor med utbildning. Utöver det erbjuder avdelningen också betald specialistutbildning om man vill ta steget att bli specialistsjuksköterska inom intensivvård.

Både Jane och Mies tjänster som utbildningssjuksköterskor är uppdrag på 50 procent. Resterande tid varvas med kliniskt arbete, för Janes del som sjuksköterska på Simulatorcentrum i Huddinge. Mie arbetar som donationssjuksköterska på Södertälje sjukhus och varvar sin tid med både kliniskt arbete och administration.

- Jag sökte mig till Södertälje sjukhus för att jag ville komma tillbaka till ett mindre sjukhus, berättar Mie. Det är en varm atmosfär här, vi är ett mindre arbetsgäng som har det trevligt tillsammans, säger Mie. Och vi sitter i fantastiskt fina, nybyggda lokaler.

- Vi kan sakna vissa saker, som PCI-labb och annan utrustning, för att bedriva fullskalig intensivvård. Men vi är på god väg och har bra förutsättningar för att utveckla avdelningen, avslutar Jane.