Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Annika L

Träffa Annika - sjuksköterska på Avd. 10

Som sjuksköterska på Avdelning 10, som är en dygnet runt öppen internmedicinsk vårdavdelning, jobbar man med patienter med olika hjärt- och lungsjukdomar. Här jobbar Annika sedan 10 år tillbaka.

- Alla trivs här, berättar Annika. Många har jobbat här länge och vi är en trygg arbetsgrupp med bra närvarande chefer och en familjekänsla där alla hjälps åt. Vi har ett öppet klimat där vi ställer upp för varandra.

Annika har alltid vetat att hon ville bli sjuksköterska. Att det var så lätt att välja yrkesbana tror hon beror på mamma som också är sjuksköterska. En vanlig dag på ”10:an” börjar med ett snabbmöte där man går igenom vårdtyngden, vilka smittor som finns och vilka som ska åka hem. Man läser på om de patienter man fått tilldelat och deltar på ronden. Sjuksköterskor och undersköterskor arbetar tillsammans i parvård där samarbete spelar en stor roll. 

- Det är ett roligt jobb där man får ta mycket ansvar, man måste vara skärp och tänka mycket. Ingen dag är den andra lik, man vet aldrig vad som ska hända, säger Annika och berättar vidare att det är ett väldigt intressant och spännande område. Det finns mycket forskning att läsa och många vidareutbildar sig i området och bygger på med kunskaper. Avdelningen utvecklas hela tiden, den står aldrig still. Vi tar del av varandras kunskaper och lär oss av varandra.

Avdelningen har en vårdtid på tre dagar i genomsnitt och har 12 övervakningsplatser för arytmi/ischemi. De samarbetar med intensivvårdsavdelningen på Södertälje sjukhus och med Kardiologkliniken på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge angående koronarangiografier.

- Vi är en länk mellan patienter och läkare. Vi ser till patientens bästa och förklarar för dem vad läkaren menar och även för läkaren vad patienten menar. Jag trivs bra med patienterna och känner att jag gör skillnad. Man får mycket tillbaka i form av förtroende av patienterna.

Annika berättar att de har som mål att patienterna ska skrivas ut före kl. 11. Då blir det ett bättre flöde som sedan resulterar i minskad väntetid på Akutmottagningen för patienterna som behöver en vårdplats.

- Med hjälp av prioriteringstavlan och gott samarbete med alla yrkeskategorier på avdelningen har vi uppnått ett bra resultat.

Vilka är fördelarna, tycker du, med att jobba på Södertälje sjukhus?

- Att det är ett litet, patientnära sjukhus med gemenskap och vi-känsla. Vi är nära alla enheter och har ett bra samarbete. När några av avdelningarna stänger på sommaren kommer en del från personalen där hit till oss. Det innebär att vi får förståelse för varandras arbetsplatser och lär känna många på andra enheter. Vi känner att patienterna är nöjda här, de märker att det är ett bra sjukhus, det går fort med röntgen och provsvar.

Önskar du att något var bättre?

- Ja, fler parkeringsplatser och ett bättre gym.

Var ser du dig själv om fem år?

- Jag jobbar kvar här. Då har vi öppnat en sal för sjukare patienter och jag är färdigutbildad specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård, avslutar Annika.