Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Presentation av utvalt forskningsprojekt

Bicuspid aortaklaff (BAV), där den normalt sett tredelade hjärtklaffen istället är tvådelad, är den vanligaste hjärtmissbildningen, och innebär en högre risk än vid tredelad tricuspid hjärtklaff (TAV) för försvagning av kärlväggen och sjuklig utbuktning på den stora kroppspulsådern i bröstkorgen, s.k. torakalt aortaaneurysm (TAA). Uppskattningsvis 50 000 svenskar har TAA utan vetskap om det. Trycket i pulsådrorna är högt och utbuktningen kan brista, vilket ofta leder till döden. Orsakerna till försvagningen av kärlväggen är oklara, men tros vara olika i BAV/TAV patienter.

Patienter med diabetes har minskad förekomst av TAA. Den skyddande effekten av diabetes tros kunna involvera både t.ex. farmakologisk behandling och molekylära mekanismer, men orsakerna är till stor del okända. 

Hormonet glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) skulle kunna ge ledtrådar till den skyddande effekten. GLP-1 har effekter på bl.a. blodsockret och hjärt-kärl funktion, och utgör basen för dagens bästa diabetes läkemedel. 

Våra preliminära resultat visar ökade GLP-1 nivåer hos diabetespatienter med hjärtklaffel.

Vi vill, genom att analysera samband och utreda molekylära mekanismer, förstå hur diabetes skyddar mot aneurysm, rollen för GLP-1, blodsocker och blodfetter.

Projektet kommer att ge kunskap som skulle kunna leda till bättre diagnostik samt nya och förebyggande behandlingar av aneurysm (kanske m.h.a. redan marknadsförda läkemedel) hos BAV/TAV patienter.