Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

”Thirst in patients with heart failure"

Disputationer med utgång från Forskningsenheten på Södertälje sjukhus (2016).

Sjuksköterska Nana Waldreus försvarade 2016 sin avhandling ”Thirst in patients with heart failure: description of thirst dimensions and associated factors with thirst vid Linköpings universitet. Avhandlingen utreder symtomet törst hos patienter med hjärtsvikt. Detta undersöktes i avhandlingen med stöd av teorin ”The Theory of Unpleasant Symptoms (TOUS)”, som har använts i studier för att öka kunskapen om symtom. Linköping University Medical Dissertations No. 1514, 2016 Apr 16, LiU-Tryck, Linköping.