Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Forskning

Forskning och Utveckling, Utbildning, Innovation (FoUUi) på Södertälje Sjukhus AB syftar till att främja medarbetarnas engagemang i ett kontinuerligt livslångt lärande samt till att förbättra och effektivisera sjukvården.

FoUUi innefattar verksamhet inom forskning, utveckling och utbildning samt innovation på Södertälje sjukhus. Verksamheten stöttar lokala utvecklingsprojekt och medverkar i forskning på lokal, nationell och internationell nivå.

Forskning

Patientunderlaget för forskning på Södertälje sjukhus utgörs till största delen av folksjukdomar, såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma samt rörelseorganens sjukdomar. Flertalet av sjukhusets patienter är äldre och har två eller flera sjukdomar samtidigt (multisjuka).

Några aktuella forskningsområden på sjukhuset är:

  • vätskebehandling vid operation.
  • att upptäcka vätskebrist hos äldre.
  • shedding och glykokalix.
  • påverkan av diabetes på förekomst av aneurysm.
  • tarmflora och inkretinsvar efter överviktskirurgi – dess korrelation till viktnedgång.
  • påverkan av hyperglykemi/hyperlipidemi på tarmens endokrina GLP-1 producerande celler.
  • kopplingen mellan Alzheimer och typ 2 diabetes.

Slagkraftig forskning 

Södertälje sjukhus satsar på forskning kring ämnesomsättningens påverkan på sjukdomar i hjärta och kärl. Prover från patienter som vårdas för hjärtkärlsjukdomar kan studeras med avancerade och moderna laboratorietekniker i fd AstraZenecas lokaler. Parallellt bedrivs också i dessa lokaler avancerade mekanistiska och prekliniska studier på enteroendokrina celler såväl som humana endotelceller.

Det som växer fram vid Södertälje sjukhus idag är således en solid forskningsverksamhet som tillsammans med etablerade samarbeten med både Stockholms Universitet och Karolinska Institutet bedriver viktig och slagkraftig forskning. 

Medarbetare

Medarbetare på forskningsenheten har sedan 2014 forskning i AstraZenecas lokaler. Till forskningsenheten är professorer, docenter, doktorander och ett antal disputerade forskare knutna. Forskning sker lokalt eller i samarbete med andra institutioner nationellt och internationellt. Ansvarig för diabetesforskning och den pre-kliniska verksamheten i AstraZenecas lokaler är Dr. Camilla Krizhanovskii.

Kontakta oss om du vill veta mer om den forskning som bedrivs på Södertälje sjukhus.

FoUUi-chef Pamela Mazzocato
pamela.mazzocato@regionstockholm.se

Camilla Krizhanovskii
camilla.krizhanovskii@regionstockholm.se
camilla.krizhanovskii@ki.se

Här hittar du Camilla Krizhanovskiis profilsida  och research gate


Utbildning

Varje termin kommer fler än 150 studenter och elever till Södertälje sjukhus. Vi tar emot studerande inom sjukvårdsutbildning från olika lärosäten och gymnasier. Läs mer om vad vi erbjuder studenter och elever

Utöver detta tar sjukhuset idag inom ramen för den utökade forskningsverksamheten, och samarbeten med Karolinska Institutet också in master studenter inom molekylärbiologi och biomedicin som är verksamma i de lokaler som tidigare tillhörde AstraZeneca. För dessa studenter ansvarar Camilla Krizhanovskii. 

Utveckling

Södertälje sjukhus erbjuder medarbetare att delta i det unika utvecklingsprogrammet Humanistisk Medicin. Syftet med programmet är att ge medarbetarna kunskap, medvetenhet, insikt och förmåga att i mötet med patienten utöva god vård. 

Södertälje sjukhus arbetar även med utvecklings- och förbättringsarbete enligt Lean. Det är ett förhållningssätt och verktyg till att kontinuerligt förbättra verksamheten på sjukhuset och att leva upp till vår värdegrund samt vision.

Läs mer om utveckling här.

Innovation

På sjukhuset finns även en Innovationsenhet som är en del av Region Stockholms innovationsnätverk. Innovationsledare på Södertälje sjukhus är Peter Rodmalm, peter.rodmalm@regionstockholm.se 

 

Aktuellt –  Utvalda Publikationer (2016)

1. Hahn RG, Grankvist N, Krizhanovskii C. Urinary Analysis of Fluid Retention in the General Population: A Cross-Sectional Study. PLoS One. 2016;11(10):e0164152. 

2. Kuhre RE, Holst JJ, Kappe C. The regulation of function, growth and survival of GLP-1-producing L-cells. Clin Sci (Lond). 2016;130(2):79-91. 

3.  Waldreus N, Hahn RG, Lynga P, Van der Wal H.L., Hägglund E., Jaarsma T. Changes in Thirst Intensity During Optimization of Heart Failure Medical Therapy by Nurses at the Outpatient Clinic. Journal of Cardiovascular Nursing. 

4.  Hahn RG. How fast can glucose be infused in the perioperative setting? Perioperative Medicine (2016) 5:1.