Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 252 60

Besöksadress

BUMM: Hus 20, plan 4A

PHB: Hus 06, plan 4

Postadress 

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Södertälje sjukhus
Rosenborgsgatan 6-10
152 86 Södertälje

Information                                                       

Just nu har vi extra långa väntetider till vår mottagning och kan därför inte ta emot patienter som inte tillhör vårt uppdrag. Titta gärna i viss.nu: ”Vem gör vad - indikationer för att skicka remiss till barnläkare"

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen är en tidsbeställd medicinsk specialistmottagning för barn och ungdomar mellan 0 och 18 år.

På mottagningen utreder och behandlar vi barn och ungdomar med bland annat astma och allergi, mag- och tarmbesvär, enures, neuropsykiatriska funktionshinder och obesitas. Vi erbjuder exempelvis specifik immunterapi för vissa allergier samt hälsoskola för patienter som är inskrivna i obesitasteamet. Vi har även ett team som jobbar med första linjens psykiatri för barn och ungdomar.

Till oss kommer man via remiss från barnhälsovården, skolhälsovården, vårdcentral, närakut eller barnakut. Vårdnadshavare kan även kontakta oss via vår rådgivningstelefon.

Barn och ungdomar är välkomna på tidsbeställda besök hos barnläkare, läkare, specialistsjuksköterskor inom barn/ungdom, sjuksköterskor, barnundersköterskor samt psykologer.

PHB-teamet

För närvarande har vi ca 3 månaders väntetid för ett nybesök hos psykolog.