Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 240 00 (växel)

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Postadress

Södertälje Sjukhus AB 
152 86 Södertälje

Urologi på Södertälje sjukhus

Vid urologverksamheten på Södertälje sjukhus bedöms och handläggs alla typer av urologiska tillstånd såsom cystit, hematuri, nedre urinvägssymtom (LUTS), uretärsten och njursten liksom utredning av förhöjt PSA, prostatacancer och urinblåsecancer. Problem med urogenitala organ såsom penis, förhud, erektil dysfunktion och skrotum bedöms och behandlas också. Bedömning och utredning leder till sedvanliga behandlingar av vilka de flesta utförs hos oss.

Några behandlingar görs i samarbete med i första hand Urologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Det gäller behandling av sten inom övre urinvägarna (ESVL och PUL), radikal prostatektomi vid prostatacancer och cystektomi vid urinblåscancer. 

Ytterligare information om handläggning finns att tillgå på Viss.nu och ni är också välkomna att ringa urologläkare vardagar 08.00-16.00 vid frågor.