Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 240 00 (växel)

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Postadress

Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Ortopedi på Södertälje sjukhus

På Södertälje sjukhus bedrivs en bred operativ verksamhet för ett stort antal ortopediska diagnoser. Vi erbjuder ledplastiker i höft-, knä- och axelled. Vi utför även artroskopisk kirurgi i axel, knä, armbåge och fotled inklusive stabiliserande ledkirurgi, t ex korsbandsrekonstruk­tion. Vi bedriver även en bred öppen kirurgisk verksamhet inom hand, fot, axel och knä men ingen ryggkirurgisk verksamhet.

Vi har ett bra flöde med korta väntetider från mottagningsbesök till operation vilket gör att vi klarar vårdgarantin. Vi har dock för närvarande ett mycket stort remissinflöde till mottagningen och försöker därför prioritera de remisser där det tydligt framgår att det kan röra sig om ett sannolikt operationsfall. Konservativ behandling ska ha prövats och utvärderats där det så är lämpligt innan remittering. Innehållet i remissen är därför av stor betydelse för vår bedömning. Om patienten är remitterad för ställningstagande till operation ska patienten vara motiverad att genomgå kirurgi. 

Ytterligare information om handläggning finns att tillgå på Viss.nu och vi har även angivit våra önskemål kring röntgenologiska undersökningar som bör ingå i den primära utredningen innan remittering.

Ni är också välkomna att ringa ortopedbakjouren vardagar 08.00–16.00 vid eventuella frågor. 

Remisser till oss på ortopeden bör innehålla en utförlig anamnes, aktuellt status, utredningsfynd, utförd behandling samt uppgift om sjukskrivning. Information om var eventuell tidigare operation och röntgenundersökning utförts är också av värde. Tolkbehov bör anges i remissen. 

Barnortopedi

Elektiv barnortopedi (<15 år) ingår inte i vårt uppdrag. Bedömning av akuta fall kan utföras på Akutmottagningen beroende på kompetens hos jourhavande. Vi ombesörjer vid behov kontakt med barnortopedisk klinik. 

Diabetesfotmottagningen

Diabetesfotmottagningen på Södertälje sjukhus som är belägen på Medicinmottagningen tar emot 250 till 300 besök per år. På mottagningen bedöms och behandlas patienterna av ett team som består av diabetes-, infektions- och ortopedläkare, ortopedtekniker och fotvårdsterapeut.

Remissen till diabetesfotmottagningen bör innehålla uppgifter om patientens diabetes: duration, behandling och sockerläge. Andra uppgifter av värde är mikrobiologiska prover, kärlkirurgisk bedömning och eventuell antibiotikabehandling. Remissen sänds till Diabetesfotmottagningen Södertälje sjukhus.

Resurserna medger endast behandling av diabetiker med fotsår. Venösa bensår behandlas i primärvården eventuellt i samarbete med hudläkare och/eller plastikkirurg.

Fotsår hos icke-diabetiker behandlas i första hand i primärvården, eventuellt i samarbete med kärlkirurg.