Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 240 00 (växel)

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Postadress

Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Kirurgi på Södertälje sjukhus

Inom kirurgin handlägger vi alla vanliga kirurgiska sjukdomar med speciellt fokus på maligna och benigna kolorektala sjukdomar inklusive proktologi, obesitas, bråck och gallstenssjukdom.

Benigna och maligna sjukdomar inom det övre gastrointestinala området bedöms och utreds hos oss. Vi på Södertälje sjukhus behandlar de benigna åkommorna medan behandling av övre abdominella tumörer inom esofagus, pankreas och gall-leversfären sker i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi bedömer, utreder och behandlar inte misstänkta tumörer i bröst och endokrina organ såsom tyreoidea eller binjurar.

Vi har en väl fungerande verksamhet rörande endoskopi (gastroskopi/koloskopi) och laparoskopi. Ytterligare information om handläggning finns att tillgå på Viss.nu och ni är också välkomna att ringa kirurgbakjour/dagbakjour vardagar 08.00-16.00 vid frågor.