Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 240 00 (växel)

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Postadress

Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Internmedicin på Södertälje sjukhus

Internmedicin på Södertälje sjukhus omfattar slutenvård på tre vårdavdelningar där profilen på avdelningarna främst är hjärta, stroke respektive KOL men där övrig allmän internmedicin också utgör en stor del av vården. Till slutenvården finns också en omfattande mottagningsverksamhet.

Specialitetsområdena hos läkarna spänner över en mängd områden såsom kardiologi, lungmedicin, infektion, neurologi, gastroenterologi, njurmedicin, endokrinologi, diabetes samt allmän internmedicin. 

Öppenvården omfattar:

  • hjärtsjukdomar
  • neurologiska sjukdomar
  • magtarm- och leversjukdomar inkluderande gastro- och koloskopi på närliggande endoskopimottagning
  • endokrinologiska sjukdomar inkluderande dagvårdsverksamhet för diabetes
  • trombossjukdomar
  • andra internmedicinska sjukdomar
  • klinisk fysiologi för inneliggande patienter och bokning efter remiss

På sjuksköterskesidan finns specialistmottagningar för diabetes, hjärta, astma/KOL samt inflammatorisk tarmsjukdom.