Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 247 80

08-123 240 00 (växel) 

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Postadress

Gynekologisk mottagning
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Gynekologi på Södertälje sjukhus

Vid gynekologiska mottagningen utreder och behandlar vi patienter med flera olika gynekologiska besvär och sjukdomar innefattande preventivmedelsrådgivning, barnlöshet, övergångsbesvär, inkontinensbesvär, olika typer av cellförändringar samt utreder onkologiska frågeställningar.

En särskild mottagning finns för abort, preventivmedel och STI (sexual transmitted infections) med abort- och preventivmedelsrådgivning samt smittspårning. Vi har också en kuratormottagning. 

Förutom via remiss från vårdcentral, gynekologmottagningar och andra sjukhus kan patienter söka själva via vår telefonrådgivning (utan remisstvång). Dessutom kommer också patienter till oss med konsultremiss från andra enheter på sjukhuset. 

Gynekologiska mottagningen i Nynäshamn

Gynekologiska mottagningen i Nynäshamn är en filial till vår mottagning på Södertälje sjukhus. Vi erbjuder samma vård som ovan förutom abortmottagning. Utöver tidsbeställd mottagning finns även tider reserverade för akuta besök vid behov. I anslutning till den gynekologiska mottagningen finns mödrahälsovård samt ungdomsmottagning. 

Gynekologisk specialiserad slutenvård och kirurgi

Verksamheten har tillgång till dygnetruntvård via sjukhusets slutenvårdsplatser. Kirurgi sker elektivt alla vardagar samt akut även jourtid dygnet runt. Kirurgiska ingrepp innefattar även mottagningsoperationer och dagkirurgi. 

Gynekologisk akutmottagning dygnet runt:

Måndag–fredag 07.30–16.00: Patienter går direkt till vår gynekologiska mottagning på Södertälje sjukhus, Rosenborgsgatan 6-10, Hus 19, plan 4.

Vardagar 16.00–07.30 samt helger: Patienter går direkt till Akutmottagningen på Södertälje sjukhus, Erik Dahlbergs väg 14, extern entré.