Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 240 00 (växel)

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Postadress

Södertälje sjukhus
152 86 Södertälje

Geriatrik på Södertälje sjukhus

Geriatrik är specialistsjukvård för äldre och inom geriatriken finns öppen- och slutenvård.

Inom den geriatriska slutenvården tas patienter emot för rehabilitering och behandling av åldersrelaterade sjukdomar. Intagning kan ske direkt dygnet runt från akutmottagning eller via remiss från primärvård och annan öppenvård men också för eftervård från akutsjukhuset. 

Inom den geriatriska öppenvården tas patienter emot på Medicin- och geriatrikmottagningen, för demensutredning enligt vårdprogrammet samt för återbesök för uppföljning efter slutenvård.

Mottagningen för multisjuka äldre tar emot patienter som ofta behöver sjukhusvård på grund av flera olika sjukdomar. Vi ger stöd för vård i hemmet genom direkt tillgång till kvalificerad geriatrisk bedömning och direktintag till geriatrisk vårdavdelning vid behov. Patienterna kan remitteras från sjukhuset eller primärvården och är inskrivna på mottagningen. De kan ringa dygnet runt till sjuksköterska som gör en bedömning och ger råd. På dagtid har de möjlighet att träffa läkare för bokade eller akuta besök. Hembesök görs vid behov. 

Osteoporosmottagningen gör utredningar och initierar behandling för osteoporos.