Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Mindfulness/Medveten närvaro

Att vara medvetet närvarande är att styra hela sin uppmärksamhet till nuet och att genom alla sinnen vara vaken för det som är i nuet utan att döma det. Uttrycket ”medveten närvaro” kommer från engelskans mindfulness och i direkt översättning skulle det kunna översättas till ”det sinnet eller medvetandet är fullt av”. 

Den praktiska innebörden i begreppet är att på alla sätt vi kan med hjälp av syn, hörsel, smak och känsel stanna upp  fokusera och låta sinnet fyllas av stunden och det som pågår i den. Vi är vakna och uppmärksamma på det som är oavsett om det skapar behag eller obehag.  

I övningen kroppscanning övar du på att lägga märke till det som är i din kropp just nu på ett öppet och icke dömande sätt.

*Källa: Anna Kåver, KBT i utveckling - en introduktion till kognitiv beteendeterapi, 2006.