Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Medarbetare på gynmottagningen

Mottagningsoperation

Operationer där du inte behöver bli sövd utan kan få lokalbedövning.

På vår mottagningsoperation gör vi polikliniska ingrepp så som koniseringar, svåra spiralinsättningar/uttag/byten, polypborttagningar och undersökning av livmodern med kamera, så kallat hysteroskop. Du får gå hem direkt efter avslutad operation.