Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Liv Ahlborg läkare på gynekologiska mottagningen

Gynekologisk operation

På operationsavdelningen utför vi större gynekologiska ingrepp i narkos. Vi utför även mindre ingrepp där behov finns för narkos eller lätt sövning.

Inför operation kommer du oftast till oss på gynmottagningen för en gynekologisk undersökning, planering och information. Ibland räcker det med att du är undersökt av en gynekolog i öppenvården som remitterar dig till oss för att vi ska kunna planera dig till operation.

Vi utför operationer på vagina, livmoderhals, livmoder och äggstockar via vagina, titthål eller via bikinisnitt. Vi behandlar förändringar som framfall, cystor, muskelknutor och cellförändringar samt besvär som blödningar och inkontinens.

Om du har något av dessa besvär är du välkommen att höra av dig direkt till oss. Remiss behövs inte.