Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 247 80, knappval 2

Telefontider

Inringningstid vardagar
från kl. 06.00

Avbokning av tid kan lämnas dygnet runt till telefonsvarare

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Hus 19, plan 4A.
Anmäl dig först i huvudkassan.

Huvudentrén är under ombyggnationen av Hus 01 flyttad till Entré H, med ingång från innergården. Infart sker mittemot Polhemsgatan.

 Postadress

Gynekologmottagningen Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

Välkommen till Barnmorska på Gynekologisk mottagning

Under vecka 24-33 kommer vi ha lägre bemanning än vanligt och kommer därför att fokusera på aborter. Vulva- och endometriosbesöken pausas. För testning av könssjukdomar vänd dig till ungdomsmottagningen, barnmorskemottagningen, RFSU eller specialistmottagningen för sexuell hälsa på Karolinska Huddinge.

Trevlig sommar!

Barnmorska på gynmottagningen kontaktar du för rådgivning vid oönskad graviditet, abortrådgivning, särskild preventivmedelsrådgivning samt provtagning vid misstanke om könssjukdom. Barnmorskorna ingår i endometriosteamet samt vulvateamet och ger viss sexualrådgivning.

Kuratorer finns att tillgå och samarbetar nära oss.

Torsdag-fredag 8-9/9 kommer barnmorskemottagningen att vara stängd, så även telefontiden, pga utbildning. Det går bra att boka tid för abort på andra mottagningar via den gemensamma bokningen i Stockholm på telefonnummer 08-123 627 00. Vid frågor efter abort ring måndag 12/9 eller prata med sjuksköterska på rådgivningen 08-123 247 80, knappval 3.

Vi har en pågående studie som gäller tidiga medicinska aborter: VEMA. I studien vill vi utvärdera om det går lika bra att starta en abort redan innan graviditeten syns med ultraljud som när det blivit synlig. Om du deltar i studien kommer du lottas till att starta tidigt när graviditeten fortfarande inte är synlig, alternativt starta en vecka senare. Oavsett om du startar tidigt eller när graviditeten är synlig kommer du att få två besök på mottagningen. Du kan vara med i studien om du är mycket tidigt gravid. Om du inte deltar i studien kommer du att vänta med start av aborten tills graviditeten är synlig på ultraljud.

Du kan förutom att ringa oss kontakta oss via 1177s e-tjänster. När du är inloggad på 1177 och väljer "Hitta och lägg till" vid Mottagningar kan du söka på "barnmorska" eller "gynekologi" i Södertälje, då finns vi som alternativ att välja.