Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
illustration händer tvättas

Covid-19 – så begränsar vi smittan tillsammans

Besökstiderna är 14.00–18.00 alla dagar. Maximalt två besökare per patient åt gången.

Det är viktigt att:

  • Stanna hemma om du har symtom som exempelvis halsont, snuva, feber eller hosta.
  • Tvätta eller sprita händerna innan besöket.
  • Hålla avstånd till andra i våra allmänna utrymmen.
  • Använda munskydd under hela besöket på geriatrisk och palliativ vårdavdelning samt ASIH.
  • Alltid följa personalens anvisningar under besöket

- Undantag gäller för patienter i livets slutskede och patienter med särskilda behov av medföljare som efter överenskommelse kan ta emot besök utanför ordinarie besökstider.

- Om smittspridning mellan patienter eller medarbetare förekommer på en enhet kan besök endast beviljas efter överenskommelse.