Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Besöksregler på Södertälje sjukhus

Besökstiderna är 14.00–18.00 alla dagar. Maximalt två besökare per patient åt gången.

Det är viktigt att:

  • Stanna hemma om du har symtom som exempelvis halsont, snuva, feber eller hosta.
  • Tvätta eller sprita händerna innan besöket.
  • Hålla avstånd till andra i våra allmänna utrymmen.
  • Använda munskydd under hela besöket på geriatrisk och palliativ vårdavdelning samt ASIH.
  • Alltid följa personalens anvisningar under besöket

- Undantag gäller för patienter i livets slutskede och patienter med särskilda behov av medföljare som efter överenskommelse kan ta emot besök utanför ordinarie besökstider.

- Om smittspridning mellan patienter eller medarbetare förekommer på en enhet kan besök endast beviljas efter överenskommelse