Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Besöksregler på Södertälje sjukhus

Besökstiderna är 14.00 – 18.00 alla dagar (undantag för besök hos kritiskt sjuka och patienter
i livets slutskede). Maximalt två besökare per patient åt gången.

Det är viktigt att:

  • Stanna hemma om du har symtom som exempelvis hosta, snuva eller feber.
  • Tvätta eller sprita händerna innan besöket.
  • Håll avstånd till andra i våra allmänna utrymmen.
  • Använda munskydd under hela besöket på geriatrisk och palliativ vårdavdelning samt ASIH.
  • Alltid följa personalens anvisningar under besöket.

För besökare till IVA, BB/Förlossning, kritiskt sjuka patienter eller patienter i livets slutskede gäller särskilda regler.