Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Besöksregler på Södertälje sjukhus

För dig som ska besöka närstående på en vårdavdelning.

Besökstiderna är klockan 14.00 – 18.00 alla dagar.

Maximalt två besökare kan besöka en patient under besökstiden.

Det är viktigt att:

  • Stanna hemma om du har symtom som exempelvis halsont, snuva, feber eller hosta.
  • Tvätta eller sprita händerna innan besöket.
  • Alltid följa personalens anvisningar under besöket

Om det förekommer smittspridning på en avdelning kan besök endast beviljas efter överenskommelse.

Välkommen hit!