Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Besök till vårdavdelning

- endast tillåtet vid kritisk sjukdom och i livets slutskede.

Besöksbegränsningar under pandemin

För att minimera risken för smitta, och skydda patienter och medarbetare mot covid-19 och andra allvarliga sjukdomar, råder begränsningar i möjligheten att besöka patienter som vårdas på Södertälje sjukhus.

Besökande till kritiskt sjuka patienter eller patienter i livets slutskede

  • Besök får endast ske efter avtalad tid med personalen på avdelningen. Vid ankomst till sjukhuset kontaktar närstående sedan avdelningen via telefon så att personalen kan möta upp besökande i entrén.
  • Högst två besökare per patient och kalenderdag kan besöka patienten. Besöket avslutas senast kl.20.00.
  • Övernattning på patientens rum kan ske efter överenskommelse med ansvarig läkare. Övernattning är endast möjligt för en person.
  • Barn under 18 år räknas inte in i det angivna antalet besökare. Beslut anpassas till patientens situation av ansvarig läkare.
  • Egna kläder till patienten får tas med vid dödsfall, om du som närstående önskar det.
  • När patienten har avlidit får maximalt fyra närstående ta farväl på vårdavdelningen.
  • Reglerna gäller alla besökare, även vaccinerade.