Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Besök till vårdavdelning under pandemin

För att minimera risken för smitta, och skydda patienter och medarbetare mot covid-19, råder begränsningar i möjligheten att besöka patienter som vårdas på Södertälje sjukhus.
 • Besökstiden är alla dagar, kl. 14-18.
 • Aktuell avdelning kontaktas alltid i förväg för att boka besökstid.
 • Maximalt två personer får besöka inneliggande patient under högst en timme per dag.

Regler för alla besökande till vårdavdelning, även vaccinerade

 • Du får inte ha symtom som exempelvis hosta, andningsbesvär eller feber. Du ska heller inte ha träffat någon med covid-19 under de senaste 14 dagarna.
 • Tvätta eller sprita händerna innan besöket.
 • Använd munskydd under hela besöket.
 • Följ personalens anvisningar under besöket.
  • Det är inte tillåtet att röra sig fritt på avdelningen eller samlas i sjukhusets allmänna lokaler.
  • Vistas endast i patientens rum. Besök kan också ske utomhus eller på av personalen särskilt anvisad plats.
  • Du kan vid behov använda patientens toalett eller toaletterna i entrén.
  • Du får inte ta med dig mat och dryck.

Särskilda undantag gäller patienter i livets slutskede och kritiskt sjuka patienter, se separat information.