Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Besök till vårdavd - kritisk sjukdom & livets slutskede

För att minimera risken för smitta, och skydda patienter och medarbetare mot covid-19, råder begränsningar i möjligheten att besöka patienter som vårdas på Södertälje sjukhus.

Besökande till kritiskt sjuka patienter eller patienter i livets slutskede

  • Högst två besökare per patient och kalenderdag kan besöka patienten. Besöket avslutas senast kl.20.00.
  • Övernattning på patientens rum kan ske efter överenskommelse med ansvarig läkare. Övernattning är endast möjligt för en person.
  • Barn under 18 år räknas inte in i det angivna antalet besökare. Beslut anpassas till situationen av ansvarig läkare.
  • Egna kläder till patienten får tas med vid dödsfall, om du som närstående önskar det.
  • När patienten har avlidit får maximalt fyra närstående ta farväl på vårdavdelningen.
  • Reglerna gäller alla besökare, även vaccinerade.