Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Besök till öppenvårdsmottagning

För att minimera risken för smitta, och skydda patienter och medarbetare mot covid-19 och andra smittsamma sjukdomar, råder särskilda rutiner för dig som besöker Södertälje sjukhus. Du kan endast i särskilda fall ta med dig en närstående eller medföljare. Vi ber dig i alla andra situationer besöka sjukhuset ensam. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig.

Regler för besökande till öppenvården

  • För barn kan en vårdnadshavare delta, men inte syskon.
  • Om personer med funktionsvariation eller kognitiv svikt behöver stöd av medföljande, får en person följa med.
  • Vid besök på sjukhusets kognitiva mottagning eller Diagnostiskt centrum kan en närstående delta.
  • Vid behov av tolkhjälp av en närstående, om närståendetolk bedöms som lämpligt, får en person följa med.

Viktigt att tänka på

  • Du som kommer till sjukhuset får inte ha symtom som exempelvis hosta, andningsbesvär, feber eller ha träffat någon med covid-19 under de senaste 14 dagarna.
  • Tvätta eller sprita händerna innan besöket.
  • Munskydd ska användas under hela besöket.
  • Följ personalens anvisningar under besöket.
  • Det är inte tillåtet att röra sig fritt på sjukhuset eller samlas i sjukhusets allmänna lokaler.
  • Reglerna gäller alla besökare, även dig som har vaccinerats.

För besökare till kritiskt sjuka patienter eller patienter i livets slutskede och till förlossningen gäller särskilda regler.