Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Besök till öppenvårdsmottagning under pandemin

För att minimera risken för smitta, och skydda patienter och medarbetare motcovid-19, råder särskilda rutiner för dig som besöker Södertälje sjukhus. I bästa möjliga mån ber vi dig besöka sjukhuset ensam.

Regler för besökande till öppenvården

  • Maximalt en person får följa med en patient till sjukhusets öppenvårds- mottagningar, Akutmottagning, Förlossning/BB och Röntgen.
  • Maximalt en person får följa med in på Dagkirurgiska mottagningen när en patient med funktionsnedsättning eller kognitiv svikt behöver stöd samt vid behov av tolk.
  • Medföljande får inte ha symtom som exempelvis hosta, andningsbesvär, feber eller ha träffat någon med covid-19 under de senaste 14 dagarna.
  • En vårdnadshavare får följa med barn in, men inte syskon.
  • Tvätta eller sprita händerna innan besöket.
  • Använd munskydd under hela besöket.
  • Följ personalens anvisningar under besöket.
  • Det är inte tillåtet att röra sig fritt på sjukhuset eller samlas i sjukhusets allmänna lokaler.
  • Reglerna gäller alla besökare, även dig som har vaccinerats.

För besökare till vårdavdelning, kritiskt sjuka patienter eller patienter i livets slutskede gäller särskilda regler. Se separat information.